AKIL VE ZEKA

AKIL VE ZEKA

AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI PROGRAMININ GENEL TANIMI VE AMACI

Zekâ Oyunları; bilgi gerektirmeyen, akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara verilen genel bir isimdir.

Zeka oyunlarının temel amacı kişilerin düşünme becerilerini geliştirmektir. Özellikle 6-12 yaş arasındaki çocuklar için bu oyunlar çok önemlidir. Zeka oyunları, çocukların algılarını, hafızalarını, bilişsel becerilerini geliştirmek ve güçlendirmek için kullanılabilir. Bunun için doğru materyaller ve doğru eğitmenler eşliğinde, farklı öğrenme metotları göz önünde bulundurularak eğitim verildiğinde çocukların gelişmesi önemli derecede görülmektedir.
Zeka oyunları çocukların problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesinde önemli rol oynar. Çocukların olaylara farklı bakış açısı ile bakabilme, problemlerle karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmeleri zeka oyunlarının genel amaçlarındandır. Zeka oyunlarıyla ilgilenen bireylerin bilişsel becerileri ve kapasitelerinde artış olduğu bilimsel çalışmalarla tespit edilmiştir. Ayrıca bireysel zeka oyunlarının yanı sıra grup çalışmalarında bulunan çocukların kendi yeteneklerini ve bilinmeyen potansiyellerini ortaya çıkarmak veya daha iyi tanımak için fırsat yaratmaktadır.

Öğrenciler İçin Faydaları:
– Akıl yürütme ve problem çözme becerisinin gelişmesi
– Konsantrasyon süre ve derinliğinin artması
– Çok yönlü/stratejik/eleştirel düşünebilme
– Sebep-sonuç ilişkisini doğru kurabilme
– Planlı hareket etme yetisi
– Hızlı düşünme ve karar verme
– Durumlar karşısında farklı çözüm yolları / Stratejileri geliştirebilme
– Ekip çalışmasına yatkınlığın artması / Sosyal başarının artması
– Akademik (sınav / ders) başarılarının artması

To Top ↑