EĞLENCELİ BİLİM

EĞLENCELİ BİLİM

Deneyen Çocuk okul öncesi kurumlarında bilim sınıfları  açarak fen ve eğlenceli bilim faaliyetleri yürütür.

Anaokulları için deneyler tasarlar. Bu faaliyetler esnasında  sadece ve sadece çocukların evde bulabilecekleri eşyalar kullanılır.  Böylece çocuklar bilimle günlük hayatı eşleştirebilir. Neden Deneyen Çocuk ?  “Ağaç yaşken eğilir” Okulöncesi ve ilköğretim eğitimi tüm dünyada en önemli eğitim problemi  olarak ortaya konuluyor. İnsanın en önemli öğrenme evresi kabul edilen  döneminde çocuğa sunulan ya da sunulmayan her şey sadece dünyayı  tanımasına değil, kişiliğinin gelişmesine de yardım eder.

Ülkemizde uygulanan eğitim daha çok çocukların dikkat, kuvvet, denge,  tepki hızı, eşgüdüm, esneklik gibi psiko-motor gelişimini hedefleyen  faaliyetler üzerine kurulmuştur. Sosyal, duygusal ve zihinsel gelişim  ise drama, bale, müzik gibi ek faaliyetlerle desteklenir.

Türkiye’de  okulöncesi ve ilköğretimde bilimin yeri maalesef zayıftır.  Okulöncesi ve İlköğretim eğitiminde neden bilim aktiviteleri yer  almadır. Amerika da yapılan çalışmalar neticesinde ortaya konulan 10  neden;  

 1. Çocuğunun çevresini tanıma anlama ihtiyacına cevap verir,
 2. Çocuğun günlük oyunları ve tecrübeleri bilim için bir temel oluşturur,
 3. İlkokul ve Anaokulu Bilim Sınıfılarında gerçekleştirilen bilim aktviteleri çocuklara çok  çeşitli ve geniş psikomotor, bilişsel ve dil gelişimi sağlar.
 4. Çocukların uyguladıkları bilim aktiviteleri Deneyen Çocuk  Öğretmenine her bir çocuğun gelişimi hakkında fikir verir, öğretmene  çocukların geride oldukları gelişim düzeylerini ilerletme fırsatı verir.  Çocuklar geri kaldıkları konularda gelişim gösterirler.
 5. Çocuk hata yaparım korkusuyla yapmamayı yeğler. Bu da anti-sosyal  kişilik gelişimini tetikler. Bilim sınıflarında çocuğun aktiviteler  esnasında kullandığı “Deneme Yanılma” bilimsel yaklaşımı, çocuğa  hatalarından ders alma gibi çok değerli bir kişilik gelişimi sağlar.
 6. Bilim sınıflarında yapılan bilimsel aktiviteler çocuğun dil ve erken okuma gelişimini destekler.
 7. Bilimsel aktiviteleri yaparken grup önünde yaptığı çalışmalar okulöncesi çocuğun kalabalık içinde daha rahat olmasını sağlar.
 8. Bilim aktiviteleri yerine getirirken çocuk oyun, matematik, dil, sanat vb gibi bir çok alanla ilişki içerisine girer.
 9. Çocukların çok az dil bilgisiyle çok fazla şey ifade etmelerini sağlar.
 10. Bilim sınıflarında yapılan bilim aktiviteleri çocukların; 
 • En  doğru sonucu tahmin etme, 
 • Çözümü bulmak için planlama yapma, 
 • Planladığı çözüme ulaşmak için aksiyon alma,
 • Ulaştığı çözümü  öğretmenine/sınıfa anlatma, 
 • “Deneme Yanılma” yöntemiyle ulaştığı  hatalı sonuçtan sonra doğruyu bulmak için farklı yolları deneme yeteneklerini geliştirir.

 

To Top ↑