KİTAP KUMBARAM

KİTAP KUMBARAM

Kitap Kumbaram, “TUTUMLU OLMA ve KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI” kavramlarının eğlenceli bir etkinlik aracılığıyla çocuklara benimsetilmesini hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesidir. Okuduğumuz kitapların her bir sayfası yıllar süren tecrübelerin ürünüdür.

Yarınlara hazırlanan ve gelecekte büyük işler başarmaya azmetmiş gençlerimizin bu tecrübeler ışığında yetişmesi için kitap okuma alışkanlığı onlara küçük yaşlardan itibaren kazandırılmalıdır.


Ancak dijital alemin cazip davetleri ile çevrelenmiş olan çocuklarımız kitapların büyülü dünyasının farkında değiller. Bu nedenle onlara kitapları tanımaları için yardım etmeli, bu önemli alışkanlığı severek kazanmalarını sağlamalıyız.

İşte kitap Kumbaram da kitapları çocukların gözünde daha eğlenceli hale getirmek, kendi tasarrufları ile kendi tercih ettikleri kitapları satın almalarına fırsat vermek için hazırlanmış bir projedir.

 

To Top ↑