MANDALA ÇALIŞMASI

MANDALA ÇALIŞMASI

Sınıf içerisinde yer verdiğimiz çalışmalardan biri de ‘’Mandala Çalışması’’dır. Mandala “Büyülü Çember” anlamına gelip, kökeni çok eskilere  dayanan, dünyayı ve yaşamı varoluşu sembollerle, geometrik desenlerle anlatan bir bütündür. Mandala figürleri ortada bir merkezde başlar, diğer figürler merkezin etrafında kenarlara doğru gelişir.

Mandala çalışması dıştan içe veya içten dışa boyanır. Önemli olan sırayı bozmamaktadır. Mandala çalışmalarının temel prensibi dengedir. Çizimleri içeren şekiller arasında da bir ilişki söz konusudur. Şekiller arasındaki ilişki bireyin çevresi ile olan iletişimi uyumu, etkileşimi ve hatta çevrenin kendisini nasıl algıladığına dair ipuçları verebilmektedir.

Mandala çalışması rahatlama aracı olarak da kullanılmaktadır. Çocuklar kendilerini sözel olarak ifade etmek istemediklerinde ya da ifade edici dilleri kendilerini tanımlamak ve isteklerini dile getirmek konusunda yetersiz kaldığında onlara mandalanın rengarenk dünyasının kapılarını aralayabiliriz.

  •  Çocuklarda stresi azaltır. Ruhsal anlamda rahatlama, kendini iyi hissetme ve sakinlik sağlar.
  •  Seçim kararını destekler.
  •  Gruba uyum sağlamayı artırır.
  •  Tolerans gösterebilme ve sabırlı olmayı öğretir.
  •  Odaklanma, konsantrasyon sürelerini ve sürdürebilme becerisini artırır.
  •  Beynin sağ lobunu geliştirir. (Çizimlerde renklerin de devreye girmesi sağ lobun aktif hale gelmesi ve duyguların derinleşmesinde etkilidir)
  •  El-göz koordinasyonunu ve ince motor gelişimini destekler.
  •  Yaratıcılığı arttırır.

To Top ↑