Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

GÖRSEL SANATLAR-ART-SERAMİK  

PROGRAMININ GENEL TANIMI VE AMACI SANAT ÇALIŞMALARININ ÇOCUKLARA YARARLARI

Sanatın en önemli özelliği, çocukların tüm gelişimlerini aynı anda destekleyen bir etkin¬lik olmasıdır. Sadece duygusal rahatlığı değil aynı zamanda düşüncelerin aktarımını, fiziksel becerilerin kullanılmasını sağlar. Çocuklar sanat çalışmaları ile renk, çizgi, biçim, alan, dizayn, boyut, desen ve dokunun kalitesini ve oranlarını öğrenirler. Sanatsal süreçte çocuklar, sadece deneyimleri ile iletişim kurmazlar, görsel problemleri de çözerler. Düşüncelerini boyalarla kâğıda aktardıkça resim aracılığı ile düşünme ve konuşmayı öğrenirler. Grup olarak yaptığı projeler ile paylaşma, yardımlaşma, işbirliği içinde çalışma becerileri kazanırlar.

Okul öncesinde çocukların duyularını kullanarak deneyim elde etmeleri ve öğrenmeleri önemlidir. Sanat etkinlikleri ile çocuklar tüm duyularını etkin bir şekilde kullanma fırsa¬tı elde ederler. Çocuklar boyalar, kâğıtlar ve yoğurma maddeleri ile çalışırken görme, işitme, dokunma, koklama hatta tat alma gibi duyularını etkin bir şekilde kullanabilirler. Sanat materyallerinin zenginliği, çocuğun yaratıcılığını destekler¬ken, materyalleri amacına uygun kullanma, yerine kaldırma, düzenli tutma alışkanlıkları¬nı geliştirir.

Sanatın, gelişim alanlarına diğer katkıları şu şekilde sıralanabilir.

Motor gelişime katkılar

 • Çocuğun, el-göz koordinasyonu güçlenir. 
 • Tutma, kavrama, geçirme, yırtma, kesme vb. etkinlikler ile küçük kasları gelişir.
 • Koordineli ve ritmik hareket eder.
 • Nesnelere istediği şekli verebilir.

Bilişsel gelişime katkılar

 • Çocuk, renkleri, biçimleri, dokuları tanır.
 • Farklılıkların ve benzerliklerin ayrımına varır.
 • Öğrendiklerinin gerçek yaşamla bağlantısını kurar.
 • Malzemeleri amacının dışında kullanma yollarını keşfeder.
 • Düşüncelerini somut yollarla ifade eder.
 • Amaçlı bir şekilde çalışmaya başlar ve çalışmasına odaklanır, dikkat süresi uzar.
 • Deneme yanılma ile problemleri çözmeye çalışır.
 • Muhakeme etmeyi öğrenir, seçim yapma, karar verme becerisi gelişir.
 • Sanatsal keşiflere açık olur, hayal gücü ve yaratıcılığı gelişir.
 • Görsel belleği gelişir.

Dil gelişimine katkılar

 • Çocuğun, dili güçlenir, kendini sözel olarak ifade etme yeteneği gelişir.
 • Görsel materyalleri sözel olarak açıklar, görsel okuması gelişir.
 • Sanat ve sanat materyalleri ile ilgili kavramlar edinir ve bu kavramları yerinde kullanır.
 • Sadece sözcüklerle değil, sembol veya objelerle de kendini ifade eder.
 • Eleştirel konuşma yollarını kullanır.

Sosyal – Duygusal Gelişime Katkılar

 • Çocuk somut yollarla kendini ifade eder ve buna ilişkin duygularını söyler.
 • Çevresine daha duyarlı olur,
 • Kendisini daha iyi tanır, becerilerinin farkına varır, özsaygısı gelişir.
 • Grup çalışmaları ile işbirliği yapmayı, lider olmayı öğrenir.
 • Çevresindekilerle iletişim kurarken duygularını kullanır.

To Top ↑